giovedì 20 ottobre 2016

FRANCESCO SEBASTIO (2ATL) RACCONTI IN VERSI FRANCAVILLA FONTANA

Francaidda mea
nienti eti scuntatu ogni vota ca ti vesciu.
Tanta bedda Sinti Francaidda,
ca no pensu a ce sta fazzu,
picce quannu io ti uardo...
mi ricuerdi nu piccinnu.
Lu nonno lu sci pigghiava
e alla scola lu cumpagnava,
la cartella si carisciava
e pi la manu lu ciaffava.

La Riforma "spacca"


giovedì 13 ottobre 2016